top of page

Livet & Läkemedel-webinarserie

Livet & Läkemedel är en svenskspråkig populärvetenskaplig webinarserie om läkemedel som riktar sig till allmänheten. I webinarierna berättar experter om läkemedel från olika infallsvinklar. Serien ordnas av det nya magisterprogrammet i farmaci (som leder till provisorsexamen) vid Åbo Akademi och strävar till en mera medveten och säker läkemedelsanvändning i samhället. 

TapaniV_4.jpg
Framtidens smarta läkemedel

Tidpunkt: onsdagen den 26 oktober kl. 19.00-19.45 

Talare: Professor Tapani "Tappi" Viitala, Helsingfors Universitet och Åbo Akademi

Zoom-länk: https://aboakademi.zoom.us/j/66297130959

Publiken kan ställa frågor under webinariet i chatfönstret. Frågorna modereras.

Kontakt: livet-lakemedel@abo.fi.

Evenemanget på Facebook.

Finländarens medicinskåp - vad bör ett medicinskåp innehålla i olika livsskeden och vid kris?

Tidpunkt: onsdagen den 21 september kl. 19.00-19.45 

Talare: Apotekarförbundets farmaceutiska ledare Charlotta Sandler, FaD, provisor

Publiken kan ställa frågor under webinariet i chatfönstret. Frågorna modereras.

Kontakt: livet-lakemedel@abo.fi.

Evenemanget på Facebook.

Foto: Apotekarförbundet/Mikko Käkelä

bottom of page