top of page

The Finnish Pharmaceutical Society call for PhD research grants is now open!

The Finnish Pharmaceutical Society is pleased to announce the opening of the call for applications for research grants. The application period for the grants is 1.5.-31.5.2023 and during the application period, personal grants can be applied for doctoral studies aiming at a PhD degree. Grants will not be awarded to postdoctoral research. The grant decisions are made by the board of the Finnish Pharmaceutical Society and the grant recipients will be notified by latest at the beginning of September. The grant period may begin at the end of 2023 or in 2024, but the grant must be used in full by the end of 2024.


The grants can be applied during 1.5.-31.5.2023 through an application form found on the webpage:


The grant recipient is expected to provide a written clarification on the use of the grant within three months after the grant period.


Styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland utlyser stipendier ur forsknings- och utbildningsfonderna att sökas inom maj månad 2023. Ur fonderna utdelas personliga stipendier för forskningsarbete som relaterar till doktorsexamen (doktorandstipendier). Stipendier för postdoktoral forskning beviljas inte. Beslut om utdelningen av och storleken på stipendierna fattas av styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland. Stipendiemottagarna meddelas senast i början av september om positivt utfall. Stipendieperioden kan börja i slutet av 2023 eller under 2024, men stipendiet måste användas i sin helhet före utgången av år 2024.


Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på föreningens hemsida under tiden 1.5.-31.5.2023: https://pro.tsv.fi/finpharmsociety/apurahalomake/apurahalomake.php


Bidragsmottagaren måste lämna en skriftlig redovising om användningen av stipendet inom tre månader efter att stipendiet utnyttjats.


Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston tutkimusapurahat. Hakuaika on 1.5.-31.5.2023. Rahastosta myönnetään toukokuun haussa henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjaan johtavien tieteellisten jatko-opintojen tekemiseen. Apurahoja ei myönnetä tohtorin tutkinnon jälkeiseen postdoc-tutkimukseen. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahansaajille ilmoitetaan viimeistään syyskuun alussa myönnetystä apurahasta. Apurahakausi voi alkaa vuoden 2023 lopussa tai vuonna 2024, mutta apuraha on käytettävä kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä.


Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta 1.5.-31.5.2023:


Apurahansaajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä kolmen (3) kuukauden sisällä apurahakauden loppumisen jälkeen.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page